Styrelsen

 

Ordförande:                   
Britt Andersson, Staffanstorp

Förste revisor:
Birgitta Geijer, Kävlinge

Vice ordförande:              
Nina Sjöstedt, Staffanstorp

Andra Revisor:
Ingrid Lindström, Tomelilla

Kassör:
Inga Einevall, Veberöd

Valberedning:
Gunnel Lindgren, Harlösa

Sekreterare:
Ann-Christine Ohlsson, Bara

Mönster:
Britt Andersson,Staffanstorp
Ann-Christine Ohlsson, Bara

Ledamot:
Ann-Christine Karlsson

Webbmaster:
Nina Sjöstedt, Staffanstorp

Ledamot:
Anny Månsson

Tidningsredaktionen:
Hela redaktionen nås på

Ledamot:
Lilian Larsson. Dalby

Fotoalbumsansvarig:
Britt Andersson, Staffanstorp