Dubbelknuten

Dubbelknuten är vår medlemstidning som kommer ut 2 gånger per år. Frivolitetsknuten
Där kan medlemmar dela med sig av mönster, kurser, var man köper garn mm.
I dubbelknuten annonseras om stormöten liksom mindre lokala möten
Tidningen ingår i medlemsavgiften, övriga kan köpa tidningen för 50 kr/st

Är du intresserad av att köpa så kontakta sekreteraren


Tidningar från nr.22 och bakåt kostar 25:-/st

Tidningar från nr. 23 och framåt kostar 50:-/st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tidningen