Bli medlem


För personer bosatta i Sverige är medlemsavgiften 150 kr

och för personer bosatta i utlandet 200 kr


Postgirokonto: 444 1832-5
Frivolitetsknuten c/o Inga Einevall
Kom ihåg att ange namn, adress och telefonnummer, om du har e-mail ange även denna adress på inbetalningsavin. Eller Klicka härför att komma till medlemsansökan.