Frivolitetsknuten är en ideell förening som startade hösten 2000.
Föreningen arbeta för att stimulera, vidareutveckla och öka intresset för det kulturhistoriska handarbetet frivoliteter.
Det är stormöte 2 gånger per år då vi träffas, knyter, prata, utbyter erfarenheter och mönster. Däremellan ordnas lokala mindre träffar.

Dubbelknuten är vår medlemstidning som kommer ut 2 gånger per år. Där kan medlemmar dela med sig av mönster, kurser eller var man köper garn.
I Dubbelknuten annonseras om stormöten liksom mindre lokala möten.